Poznaj naszą ofertę:

 

Obsługa prawna nieruchomości

    •    Wstępne projekty podziałów działek

    •    Podziały nieruchomości

    •    Wznowienia granic

    •    Rozgraniczenia nieruchomości

    •    Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 

Geodezyjna obsługa inwestycji

    •    Pomiary powykonawcze budynków i przyłączy

    •    Pomiary sytuacyjno- wysokościowe

    •    Mapy do celów projektowych

    •    Inwentaryzacja urządzeń podziemnych

    •    Wytyczanie obiektów budowlanych

    •    Kompleksowa obsługa inwestycji

    •    Badanie pionowości

 

Kontakt:

Piotr Pudełko - 721 580 734